12 / 73
20 r.
24 r.
30 r.
33 r.
34 r.
38 r.
39 r.
40 r.
41 r.
Ľuboš Kostelný

Ordinácia v ružovej záhrade (2007-2009)

Ľuboš Kostelný - mal 27 rokov