TV Lux TV Lux - 07.06.

05:00

Biblia (14)

Náboženský program Dramatizované čítanie zo Svätého písma.

07:00

Ruženec: Slávnostný ruženec.

Náboženský program N Modlitba slávnostného ruženca.

07:35

Loretánske litánie

Náboženský program Modlitba.

07:36

Spravodajský súhrn

Spravodajstvo Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

08:05

Klbko

Detský program :) Úprimnosť voči ľuďom a úprimná modlitba.

08:25

Slovo v obraze: Kristus Veľkňaz

Umelecko-náboženský Maliar inšpirovaný Svätým Písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.

08:40

Gréckokatolícky magazín

Publicistika Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

09:00

LUXáreň

Publicistika Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.

09:30

Nová kvalita života

Vzdelávací program Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.

10:00

Svätá omša

Náboženský program Priamy prenos.

11:15

Eucharistické zázraky

Náboženský program N V našom seriály o eucharistických zázrakoch vo svete pokračujeme po miestach vo Francúzsku. Ponúkame pohľad na eucharistické zázraky v Blanot, Dijone a Avignone.

11:35

Spravodajský súhrn

Spravodajstvo Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

12:00

Anjel Pána

Náboženský program Poludňajšia modlitba Svätého Otca s krátkym zamyslením.

12:25

Ruženec: Radostný ruženec.

Náboženský program N Modlitba radostného ruženca.

13:00

V Samárii pri studni

Publicistika Náboženská publicistika na aktuálnu tému.

14:40

Prečo, otče?

Vzdelávací program Krátke odpovede na otázky kresťanov o ich každodennom živote.

14:40

Loretánske litánie

Náboženský program Modlitba.

15:00

Hodina milosrdenstva

Náboženský program Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

15:30

Ruženec z Lúrd

Náboženský program Modlitba posvätného ruženca z Lúrd.

16:05

Na tónoch vďačnosti

Hudobný program V novej relácii Na tónoch vďačnosti chceme zahrať a zaspomínať si na tých, ktorí slávia životné jubileum, alebo tých, ktorým chceme prejaviť vďaku za ich pomoc a príklad.

16:40

Don Diana: Pre lásku k môjmu ľudu (2)

Film Životný príbeh kňaza, ktorý svoj život zasvätil boju proti mafii. MN 12

18:10

Kulmenie: Baldachýn

Vzdelávací program Veľké je vaše šťastie, že vidíte Barberiniho ako pápeža, ale pápež má väčšie šťastie, že Bernini žije za jeho pontifikátu...-povedal novozvolenýpápež Barberini svojmu chránencovi, majstrovi Berninimu. Typicky baroková,zdanlivo nadutá a teátralna fráza pre

19:05

Loretánske litánie

Náboženský program Modlitba.

19:05

Katechéza: Otče náš

Náboženský program prof. František Trstenský

19:15

Klbko

Detský program :) Úprimnosť voči ľuďom a úprimná modlitba.

19:25

Ruženec: Bolestný ruženec.

Náboženský program N Modlitba bolestného ruženca.

20:05

Spravodajský súhrn

Spravodajstvo Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

20:30

Quo vadis

Publicistika Inšpirujúca cesta so zasvätenými a ich (netradičnými) záujmami...

21:00

Medzi nebom a zemou

Publicistika Spisovateľ, dramaturg ale aj politický väzeň Rudolf Dobiáš, nám pripomenie témy, na ktoré by sme nemali v živote zabúdať.

21:45

Páter Pio - staviteľ milosrdenstva

Dokument Dokument skúma jeho detstvo, utrpenie a nečakanú Božiu milosť v jeho živote. Ukazuje miesta, na ktorých žil, niektoré neznáme fotografie a umelecké diela vytvorené na jeho počesť.

22:45

Jeden na jedného

Publicistika Analýza aktuálnych udalostí v spoločenskom, politickom a cirkevnom živote.

23:00

Večerná univerzita (2)

Vzdelávací program Prednášky ULFA ECKMANA v Prešove.

00:10

Spravodajský súhrn

Spravodajstvo Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.

00:25

Sme tu pre vás

Publicistika V novej relácii na vaše otázky odpovedá Mons. Stanislav Zvolenský, Mons. Jozef Haľko a hovorca KBS Martin Kramara.

01:25

V škole Ducha: autor: Mons. Stanislav Zvolenský (205)

Vzdelávací program Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.

02:00

Na tónoch vďačnosti

Hudobný program V novej relácii Na tónoch vďačnosti chceme zahrať a zaspomínať si na tých, ktorí slávia životné jubileum, alebo tých, ktorým chceme prejaviť vďaku za ich pomoc a príklad.

02:30

Eucharistické zázraky

Náboženský program N V našom seriály o eucharistických zázrakoch vo svete pokračujeme po miestach vo Francúzsku. Ponúkame pohľad na eucharistické zázraky v Blanot, Dijone a Avignone.

03:00

Hodina milosrdenstva

Náboženský program Modlitba k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.

03:20

Fundamenty: Koncilový dokument o Cirkvi

Vzdelávací program Uvažovanie nad dokumentami II. vatikánskeho koncilu.

04:30

Ruženec: Slávnostný ruženec.

Náboženský program N Modlitba slávnostného ruženca.