2 / 31
Jonathan Frakes (Stanley Hazard), Genie Francis (Brett Main) zdroj: imdb.com

Sever proti Juhu (1985)

Jonathan Frakes (Stanley Hazard) - mal 33 rokov


Genie Francis (Brett Main) - mala 23 rokov
zdroj: imdb.com