1 / 1
 zdroj: youtube.com

Dnes platí regulačný stupeň č.6 (1978)

zdroj: youtube.com