Noviny

Hlavná spravodajská relácia televízie JOJ, ktorá každý večer prinášajú profesionálne, nestranné a zrozumiteľné spravodajstvo.

Herci

Ladislav Ďurkovič, Lenka Cviriková-Hriadelová, Lucia Máliková, Marek Kamenský, Michal Iľkanin, Ruslana Kurilcová