Jan Palach (2018)

Jan Palach, \u0161tudent, ktor\u00FD sa v roku 1969 up\u00E1lil na protest proti sovietskej inv\u00E1zii do \u010Ceskoslovenska. Nekompromisn\u00FD mlad\u00EDk, ktor\u00FD priniesol najv\u00E4\u010D\u0161iu obe\u0165 v t\u00FA\u017Ebe vyburcova\u0165 n\u00E1rod z okupa\u010Dnej letargie. Meno, ktor\u00E9 pozn\u00E1 takmer ka\u017Ed\u00FD. Film rozpr\u00E1va pr\u00EDbeh posledn\u00FDch mesiacov Palachovho \u017Eivota, ukazuje cestu, na ktorej sa z miluj\u00FAceho syna, oddan\u00E9ho priate\u013Ea a citliv\u00E9ho, prem\u00FD\u0161\u013Eaj\u00FAceho \u0161tudenta filozofie stala \u201Epochode\u0148 \u010D\u00EDslo 1\u201C.

Jan Palach (2018) oficiálny HD teaser trailer [SK]

https://www.youtube.com/embed/aXbXn85zles
Jan Palach, \u0161tudent, ktor\u00FD sa v roku 1969 up\u00E1lil na protest proti sovietskej inv\u00E1zii do \u010Ceskoslovenska. Nekompromisn\u00FD mlad\u00EDk, ktor\u00FD priniesol najv\u00E4\u010D\u0161iu obe\u0165 v t\u00FA\u017Ebe vyburcova\u0165 n\u00E1rod z okupa\u010Dnej letargie. Meno, ktor\u00E9 pozn\u00E1 takmer ka\u017Ed\u00FD. Film rozpr\u00E1va pr\u00EDbeh posledn\u00FDch mesiacov Palachovho \u017Eivota, ukazuje cestu, na ktorej sa z miluj\u00FAceho syna, oddan\u00E9ho priate\u013Ea a citliv\u00E9ho, prem\u00FD\u0161\u013Eaj\u00FAceho \u0161tudenta filozofie stala \u201Epochode\u0148 \u010D\u00EDslo 1\u201C.

Jan Palach (2018) Triky a VFX

https://www.youtube.com/embed/3LEsNPI3Lj4
Jan Palach, \u0161tudent, ktor\u00FD sa v roku 1969 up\u00E1lil na protest proti sovietskej inv\u00E1zii do \u010Ceskoslovenska. Nekompromisn\u00FD mlad\u00EDk, ktor\u00FD priniesol najv\u00E4\u010D\u0161iu obe\u0165 v t\u00FA\u017Ebe vyburcova\u0165 n\u00E1rod z okupa\u010Dnej letargie. Meno, ktor\u00E9 pozn\u00E1 takmer ka\u017Ed\u00FD. Film rozpr\u00E1va pr\u00EDbeh posledn\u00FDch mesiacov Palachovho \u017Eivota, ukazuje cestu, na ktorej sa z miluj\u00FAceho syna, oddan\u00E9ho priate\u013Ea a citliv\u00E9ho, prem\u00FD\u0161\u013Eaj\u00FAceho \u0161tudenta filozofie stala \u201Epochode\u0148 \u010D\u00EDslo 1\u201C.

Jan Palach (2018) hlavní trailer

https://www.youtube.com/embed/KY59RHvsQzc
Jan Palach, \u0161tudent, ktor\u00FD sa v roku 1969 up\u00E1lil na protest proti sovietskej inv\u00E1zii do \u010Ceskoslovenska. Nekompromisn\u00FD mlad\u00EDk, ktor\u00FD priniesol najv\u00E4\u010D\u0161iu obe\u0165 v t\u00FA\u017Ebe vyburcova\u0165 n\u00E1rod z okupa\u010Dnej letargie. Meno, ktor\u00E9 pozn\u00E1 takmer ka\u017Ed\u00FD. Film rozpr\u00E1va pr\u00EDbeh posledn\u00FDch mesiacov Palachovho \u017Eivota, ukazuje cestu, na ktorej sa z miluj\u00FAceho syna, oddan\u00E9ho priate\u013Ea a citliv\u00E9ho, prem\u00FD\u0161\u013Eaj\u00FAceho \u0161tudenta filozofie stala \u201Epochode\u0148 \u010D\u00EDslo 1\u201C.

Jan Palach (2018) CZ HD teaser trailer

https://www.youtube.com/embed/q5qh_yS-bMs
Jan Palach, \u0161tudent, ktor\u00FD sa v roku 1969 up\u00E1lil na protest proti sovietskej inv\u00E1zii do \u010Ceskoslovenska. Nekompromisn\u00FD mlad\u00EDk, ktor\u00FD priniesol najv\u00E4\u010D\u0161iu obe\u0165 v t\u00FA\u017Ebe vyburcova\u0165 n\u00E1rod z okupa\u010Dnej letargie. Meno, ktor\u00E9 pozn\u00E1 takmer ka\u017Ed\u00FD. Film rozpr\u00E1va pr\u00EDbeh posledn\u00FDch mesiacov Palachovho \u017Eivota, ukazuje cestu, na ktorej sa z miluj\u00FAceho syna, oddan\u00E9ho priate\u013Ea a citliv\u00E9ho, prem\u00FD\u0161\u013Eaj\u00FAceho \u0161tudenta filozofie stala \u201Epochode\u0148 \u010D\u00EDslo 1\u201C.

Denisa Barešová

Herecká filmografia

Kristína Kanátová

Herecká filmografia

Viktor Zavadil

Herecká filmografia

Ďalší herci:

Gérard Robert Gratadour, Ivan Sochor, Jan Vondráček, Karel Jirák, Michal Balcar, Patrik Paušo, Simone Hrášková, Zuzana Bydžovská