Bratislava - Deň a noc

Skupina ľudí v produktívnom veku 18-42, vybraní na základe castingov, žijú v rôznych kombináciach vo veľkomet­rážnom apartmáne v Bratislave a ich život sa reálne odohráva na rôznych miestach (pracovisko, bar). Majiteľ apartmánu ho zdieľa s 8 podnájomníkmi, ktorí pracujú, platia nájomné, upratujú, varia, žijú svoje životy a riešia kaž­dodenné problémy. Seriál podlieha pravidlám scripted reality, kde je široký priestor pre otvorené reakacie, emócie a improvizáciu.

Herci

Jakub Gogál, Jana Pelecová, Ladislav Círia, Lucia Jarosková, Lukás Hoffmann, Michal Gečevský, Michal Sopko, Natália Germániová, Nicole Hromkovičová, Nikoleta Stasinková, Patrícia Masárová, Romana Ondrejkovičová, Sandra Koštálová