1 / 2
Dana Dinková (Ernička), Stanislav Pitoňák (Chomič)

Tábor padlých žien (1997)

Dana Dinková (Ernička) - mala 24 rokov
Stanislav Pitoňák (Chomič) - mal 25 rokov