21 / 25
39 r.
42 r.
46 r.
Serhat Tutumluer (Hazar Sadoglu), Feride Çetin (Zehra Sadoglu), Serdar Özer (Cihan Sadoglu), Can Sarp Ikiler (Caner Katirci)

Spútaný motýľ (2019-2021)

Serhat Tutumluer (Hazar Sadoglu) - mal 48 rokovAko sa z dobrého človeka môže stať nemilosrdný muž? Bude schopný nariadiť smrť mladej ženy, ktorú vychoval ako svoju vlastnú dcéru za to, že poškvrnil...
Feride Çetin (Zehra Sadoglu) - mala 40 rokov
Serdar Özer (Cihan Sadoglu) - mal 40 rokov
Can Sarp Ikiler (Caner Katirci)