16 / 36
Petr Brukner

Dlouhý, Široký a Krátkozraký (2006)

Petr Brukner - mal 63 rokov