19 / 36
Pavel Vondruška, Jan Hraběta, Petr Brukner, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák

Cimrman v říši hudby (2006)

Pavel Vondruška - mal 81 rokov
Jan Hraběta - mal 66 rokov
Petr Brukner - mal 63 rokov
Ladislav Smoljak - mal 75 rokov
Zdeněk Svěrák - mal 70 rokov