3 / 6
Jakub Prachař (Filip), Alžbeta Stanková (Veronika Malá), Míra Nosek, Michal Slaný

Vyprávěj (2009-2013)

Jakub Prachař (Filip) - mal 28 rokov
Alžbeta Stanková (Veronika Malá) - mala 32 rokov
Míra Nosek
Michal Slaný - mal 35 rokov