8 / 8
Michal Ďuriš st., Veronika Freimanová (Marie Topinková)

Strážmajster Topinka (2018-2019)

Michal Ďuriš st. - mal 54 rokov
Veronika Freimanová (Marie Topinková) - mala 63 rokov