70 / 73
20 r.
24 r.
27 r.
30 r.
33 r.
34 r.
38 r.
39 r.
40 r.
41 r.
Ľubo Kostelný (Matej), Anna Fialová (princezna Josefína) zdroj: imdb.com

Ako si nezobrať princeznú (2021)

Ľubo Kostelný (Matej) - mal 40 rokov
Anna Fialová (princezna Josefína) - mala 26 rokov
zdroj: imdb.com