9 / 20
37 r.
39 r.
40 r.
Juraj Loj (Dávid Antol)

Za sklom (2016-?)

Juraj Loj (Dávid Antol) - mal 36 rokov Dávid je spomedzi trojice kriminalistov najmladší a tým pádom má aj najmenej skúseností. Deklaruje, že Maxo a Noro sú jeho vzormi, od ktorých by sa ch...