1 / 38
30 r.
32 r.
34 r.
56 r.
60 r.
62 r.
67 r.
69 r.
Hana Gregorová, Eva Večerová

Vianočné oblátky (1977)

Hana Gregorová - mala 25 rokov
Eva Večerová - mala 25 rokov