28 / 37
25 r.
27 r.
28 r.
31 r.
34 r.
39 r.
51 r.
63 r.
70 r.
72 r.
73 r.
Emil Horváth ml. (Ivan Dolinský)

Búrlivé víno (2012-2017)

Emil Horváth ml. (Ivan Dolinský) - mal 69 rokovOtec Evy, Niny, Sláva a Adamka
Ivan je trochu výbušnejšej tvrdohlavej povahy, ale má dobré srdce. Tvrdo a zanovito si ide za svojimi ideálmi. Cít...