52 / 63
25 r.
27 r.
28 r.
31 r.
32 r.
34 r.
40 r.
44 r.
46 r.
49 r.
51 r.
63 r.
70 r.
73 r.
76 r.
78 r.
Emil Horváth ml. (Ivan Dolinský) zdroj: markiza.sk

Búrlivé víno (2013-?)

Emil Horváth ml. (Ivan Dolinský)Otec Evy, Niny, Sláva a Adamka
Ivan je trochu výbušnejšej tvrdohlavej povahy, ale má dobré srdce. Tvrdo a zanovito si ide za svojimi ideálmi. Cít...

zdroj: markiza.sk