1 / 2
Dušan Ambróš (Adam) zdroj: markiza.sk

Sestričky (2018-2021)

Dušan Ambróš (Adam) - mal 26 rokov Adam je empatický, srdečný a priamy chlap a od počiatku javí o Emu ľudský záujem a snaží sa ju podporiť nielen v jej záchranárskych začiatkoch, no pre...
zdroj: markiza.sk